Terminlər lüğəti

Əsas media göstəriciləri

Əsas media göstəricilərinə nəzər salarkən hədəf auditoriyanı həmişə nəzərə almalı və onun mövcud olduğu zaman intervalı nəzərə alınmalıdır.

Hədəf auditoriyası (CA) – ümumi xarakteristikaya malik olan bir qrup insan. Bu xarakteristika məhsullar və ya xidmətlərin istehlak və ya potensial istehlakının kriteriyaları, demoqrafik xarakteristikalar (cins, yaş, yaşayış yeri…), teleşirkətin xüsusiyyətləri (hansısa konkret verilişlər, ümumi vaxt…)ola bilər.

Ümumi məcmu – “6 yaş və yuxarı” və ya “18 yaş və yuxarı”kimi yaşlı müəyyən regionun əhalisinin strukturunu əks etdirən Reprezentativ seçkidir.

Kanalın əhatəsi (RCH) – CA tərəfindən müəyyən vaxt intervalı – bu, bir dəqiqədən (saniyədən) az olmayaraq, həmin vaxt ərzində onu izləmək üçün sərf edən CA-dan olan insanların sayıdır. Əhatə dairəsinin müəyyən edildiyi vaxt intervalı artdıqda, baxış ehtimalı artırılacaq və müvafiq olaraq əhatə dairəsi genişlənəcəkdir. Hədəf auditoriyasını təşkil edən insanların ümumi sayının minlərlə və ya % – i hesablanır.

Əhatə dairəsinin aşağıdakı növləri var:

  • Cover N – reklam mesajını N dəfə görən insanların sayı.
  • Cover N + – reklam mesajını N və daha çox dəfə görən insanların sayı.

Eksklyuziv əhatə (EXR) – təhlil olunan müddət ərzində yalnız bu kanala baxmış Respondentlərdir.

Effektiv əhatə (Eff. RCH) – müəyyən bir müddət ərzində reklam kampaniyasına daha az vaxt səmərəli miqdarı üçün nail olan hədəf auditoriyasından olan televiziya tamaşaçıları.

Effektiv tezliyi (Eff. FRQ) – televiziya tamaşaçısının nailiyyətlərinin hədəf auditoriyadan tezliyi, reklam kampaniyası qarşısında qoyulmuş vəzifə yerinə yetirilmiş hesab olunur.

Əhatə fərqi (Dıff. RCH) – bu çarxın əhatə etdiyi auditoriya, lakin əvvəlki çarxların əhatə etmədiyi auditoriya.

Toplanmış əhatə (Cum. RCH) – bu dəyişən reklam kampaniyasının gedişini göstərir. Onu reklam kampaniyasının əhatə dairəsi kimi cari anadək, o cümlədən bu çarx (həftə) kimi şərh etmək olar.

Reytinq (AMR) – verilişin orta dəqiqəlik reytinqi (reklam bloku, istənilən digər hadisə və ya teleefirin vaxt intervalı) – bu hadisə ərzində kanalı orta hesabla seyr edən insanların sayıdır. Tədqiq olunan bütün əhalinin faizində ifadə edilə bilər.

TV-nin ümumi reytinqi (TV rating) – televiziyanın ümumi reytinqi kimi istifadə olunur – tamaşaçıların əlçatan auditoriyası (kanaldan asılı olmayaraq), yəni müəyyən vaxt intervalı olan hər kəs daxil edilmiş televizordan keçirdi.

Average time spending (ATS) – verilişin (kanalın) baxışına sərf olunan dəqiqələrin orta sayı, onun hər bir “əhatə etdiyi” tamaşaçı tərəfindən.

Average time viewing (ATV) – verilişi (intervalı), hədəf auditoriyasından olan bütün fərdlər tərəfindən (televizora baxdıqdan və ya olmamasından asılı olmayaraq) izləmək üçün sərf olunan dəqiqələrin orta sayı.

Adgesia (ADH) – ötürülməsi ümumi auditoriyada hədəf qrupunun payı – bu hədəf qrupuna aid olan auditoriya faizi göstərir.

Uyğunluq indeksi (AFF) – verilən hədəf auditoriyası arasında əsas auditoriya ilə müqayisədə ötürülmənin uyğunluğunu göstərir. Buna görə, Affinity nə qədər yüksəksə, daha çox kanal/proqram məlumatları hədəf auditoriyasına uyğun gəlir. Prinsipcə, ümumi birləşmənin əvəzinə başqa bir auditoriyanı ala bilərsiniz-hamısı hesablama məqsədlərindən asılıdır.

Pay (SHR) – kanalın payı göstərir ki, kanalın izləyicilərinin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir.

Kommersiya payı (CSHR) – müəyyən bir proqram və ya müəyyən bir vaxt intervalı seyr edən insanların müəyyən bir kanal qrupunu (təhlil olunan kanal daxil olmaqla) seyr edən insanların ümumi sayına nisbətidir.

Yayım payı (Emission Share) – kanalın yayımının ümumi vaxtından bu verilişin əhatə etdiyi faizlə paydır.

Qəbul payı (Reception Share) – Bir gün ərzində tamaşaçıların ümumi sayı ilə müqayisədə öz çıxışı ərzində verilişin gətirdiyi tamaşaçıların payıdır.

Alpha Index (Alfa) – rating Index – kanal üçün “əhəmiyyəti” transfer. Əgər formulu yazsaq, bu dəyişənin əhəmiyyəti orta reytinqin (min) gün ərzində kanalın orta reytinqinə nisbəti ilə bərabərdir.

Beta indeksi (Beta) – pay indeksi – bu verilişin gətirdiyi auditoriya baxımından digər kanalların fonunda translyasiya intervalında kanalın “müvəffəqiyyət” dir.

Tipologiyaya üzrə yayım payı (Emission Share Typology) – həm tipologiyada, həm də yayım içərisində tipologiyaya keçmək üçün.

İzləmənin cəmlənməsi (Concentration of Viewing) – hədəf auditoriyasının baza auditoriyasına ötürülməsinin “seçimi” arasındakı əlaqəni göstərən indeksdir.

GRP (Gross Rating Point) – reklam kampaniyasında reklam reytinqlərinin məbləği. Həmçinin reytinq maddələr, TRP (hədəf Rating Point) adlanır. Bu göstərici reklam kampaniyasının “gücünü” xarakterizə edir, kampaniyanın ümumi reytinqinin nə qədər böyük olduğu, Hədəf auditoriyasından olan daha çox adam ən azı bir çarx görmək şansı əldə edir və daha çox insan bunu bir dəfə daha çox görür. % İlə hesablanır, lakin 100-dən çox ola bilər.

TRP (target rating points) – hədəf auditoriyası arasında toplanmış ümumi reytinq göstərən GRP ilə analogiya ilə hesablanmış göstərici.

Orta çəkili GRP (wgrp) – ekvivalent GRP (EqGRP) – büdcəni planlaşdırarkən və ya reklam kampaniyasının Qiymət effektivliyinin post-analizində, “GRP tərəfindən” satış metodundan istifadə edərək, yəni reytinq maddə qiymətinə görə, çarxın uzunluğunu nəzərə almaq lazımdır.
Məsələn, iki rolik, müxtəlif xronometraj eyni reytinqləri toplaya bilər, lakin onların hər biri müxtəlif vaxtla efirdə keçirdi. Bunu pul ekvivalentində nəzərə almaq üçün kanal tərəfindən təklif olunan saniyə cədvəlinə uyğun olaraq, ya mütənasib (ölçülmüş) və ya əmsal daxil edilir.

OTS (opportunity to see) – reklam görmək imkanı xarakterizə edən göstərici – reklam əlaqələrin minlərlə ifadə ümumi kampaniya reytinq. Reklam kampaniyası zamanı əldə olunan əlaqələrin ümumi sayını qiymətləndirməyə imkan verir (şəhərlər, bölgələr üzrə qiymətləndirmək olar).

Tezlik(Frequency) – ən azı bir transfer və ya bir reklam çarxı (OTS analoqu) görmüş olan bir televiziya tamaşaçısı gördüm ki, bir reklam kampaniyasından dişli və ya silindrlərin ardıcıllığından orta sayda ötürülmədir.

Spotun orta reytinqi (GRP/Spot) – seçilmiş spot dəsti üzrə orta dəyərdir.

СPP (cost per rating point) – reytinqin maddə dəyərini göstərən göstərici, yəni hədəf auditoriyanın 1% – ə çatma dəyəri. Reytinq bəndinin dəyəri, ilk növbədə, TV kampaniyaların dəyər effektivliyinin əsas göstəricisidir.

30 ” CPP – müxtəlif müddətlərin rollarının istifadə edildiyi reklam kampaniyalarının Qiymət səmərəliliyini müqayisə etmək üçün istifadə olunur. 30 sayılması üçün spot uzunluğundan asılı olmayaraq,” CPP 30 qiyməti alınır ” çıxdığı blokda spot.

CPT (cost per thousand) – min bir dəyəri xarakterizə edən bir göstərici:

CPT for Cover – hədəf auditoriyadan minlərlə insanı əhatə edən xərclər;
CPT for OTS – reklam əlaqələrin minlərlə dəyəri.
Göstəricilər yalnız bir reklam mesajı üçün bərabərdir, OTS üçün CPT reklam mesajlarının artması ilə dəyişməz olaraq qalır, CPT for Cover artır. CPT göstəricisinə görə, müxtəlif reklam alternativləri və media oyunçuları öz aralarında maksimum effektiv seçim etmək üçün müqayisə edə bilərsiniz, bununla da kontaktların maksimal sayı ilə daha aşağı qiymət təmin olunur.

Orta spot qiyməti (Cost/Spot) – kampaniya boyunca orta spot qiymətidir (spot qrupu).

Bir kontaktın qiyməti (Cost/Person) – bir şəxsin əhatə edilməsi üçün orta xərclər.kriteriyaları