Radio monitorinqi

 • Şirkətimizin növbəti yeniliyi radioefirin monitorinqidir ki, bu da radioda reklam çıxışlarının nəzarəti sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə fayda gətirmişdir. Bu variant sayəsində istənilən reklam sifarişçisi bu və ya digər reklam çarxının efirində çıxışın və ya yoxluğun etibarlı sübutunu əldə etmək imkanı əldə edir.

Radioefirin monitorinqi zamanı TELEPAD proqram təminatı da istifadə olunur. Amma televiziya efirinin monitorinqindən fərqli olaraq şəkilin yox, radiovolnanın fiksasiyası baş verir, onu anım kəsimlərinə bölür (Şək.1).

Рис. 1. Интерфейс программы Telepad

Bu zaman informasiya aşağıdakı mərhələlərdən keçir:

1. operatorların səs qeydinin işlənməsi;

 • addım-addım efir təhlili
 • blokların identifikasiyası
 • mesajların identifikasiyası
 • mesajlar üçün rəqəmsal qeydlər yaradın
 • mövcud silindirler avtomatik tanınması

2. efirdə uyğunsuzluqların aşkarlanması və aradan qaldırılması, yaranmış digər problemlərin həlli, radioefirin son məlumatlarının formalaşdırılması;

3. bunun üçün cavabdeh olan redaktorlar tərəfindən yeni istehsalçıların, reklamverənlərin, markaların, məhsulların, reklam çarxlarının və televiziya verilişlərinin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatı;

4. Qiymət redaktoru tərəfindən reklam büdcələrinin edilməsi;

5. Nəzarət Xidməti tərəfindən efir günlərinin məlumatlarının mərkəzləşdirilmiş yoxlanması:

 • nəzarət şöbəsinin Mexaniki yoxlanılması
 • “yeni” mesajların mərkəzləşdirilmiş yoxlanması
 • məlumatlar”təmizləmə” prosedurundan keçərkən verilir
 • olmaması tamamilə “boyalı” blokları
 • “bağlama” bloklarının, mesajların yoxlanılması …
 • “qiymət”yoxlanılması

6. müştərilərə məlumatların hazırlanması və göndərilməsi.

Reklamın monitorinqi reklam çarxlarının efirə çıxarılması, onların müddəti və büdcələri haqqında məlumatları əhatə edir. Reklam blokunun və ya reklamın efirinə çıxma vaxtı saniyəyə qədər dəqiqliklə müəyyən edilir. Büdcələr vergilər, endirimlər və ödənişlər nəzərə alınmadan, radio şirkətlərinin vahid sxem üzrə təqdim etdikləri rəsmi qiymətlər əsasında hesablanır.

Monitorinq verilənlər bazası, bütün reklamverenler, istehsalçılar, Bütün markalar, mallar və Reklam obyektləri haqqında heç bir zaman efirə çıxan bütün reklam blokları və reklam çarxları haqqında məlumatları əhatə edir.

Yuxarıda göstərilən məlumatlar sistemləşdirilmişdir: reklam çarxları — onların tipinə görə, reklam olunan məhsullar — malların və xidmətlərin kataloquna görə.

Növbəti mərhələ The Nielsen Company şirkətinin ən əsas inkişaflarından biri olan Arianna proqram təminatının köməyi ilə məlumatların rəqəmsal formata çevrilməsi və təhlili üçün onların gələcək istifadəsidir.

Data inteqrasiya edilə bilər:

 • ARİANNA proqram təminatının ADEХ moduluna (Şək.2)
Рис. 2. Интерфейс программы Arianna
Şək. 2.