TV monitorinqi

 • Televiziya auditoriyasının ölçmə məlumatları Fərdi televiziya sorğusuna dair məlumatlardan başqa, həmçinin televiziya verilişlərinin məlumat bazasını əhatə edir. Piplmetrlər tərəfindən toplanmış məlumatlar əsasında POLLUX proqram təminatı tərəfindən istehsal olunan televiziya baxışı haqqında məlumatlar göstərir ki, kim hansı kanala baxıbdır, hansı vaxta, Amma bu məlumat ayrı-ayrı verilişlərin televiziya vasitəsilə izlənilməsinə aid deyildir.
  Hər bir kanalın yayımının qeyd edilməsi sayəsində proqramlar, bloklar və silindrlər üzrə məlumat bazası yaradılır və artıq televiziya baxışı ilə informasiya ilə birləşdirilir. Televiziya kanallarının monitorinqini həyata keçirərkən xüsusi TELEPAD proqram təminatından istifadə olunur (şək.1). Bu zaman informasiya aşağıdakı mərhələlərdən keçir:
 • operatorlar tərəfindən rəqəmsal qeydlərin emalı, bütün efir hadisələrinin məlumat bazasında qeydiyyatı;
 • şəbəkədəki uyğunsuzluqların aşkarlanması və aradan qaldırılması, meydana gələn digər problemlərin həlli, teleefirin son məlumatlarının formalaşdırılması;
 • cavabdeh olan redaktorlar tərəfindən yeni istehsalçıların, reklamverənlərin, markaların, məhsulların, reklam çarxlarının və televiziya verilişlərinin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatı;
 • Qiymət redaktoru tərəfindən reklam büdcələrinin edilməsi;
 • Nəzarət Xidməti tərəfindən efir günlərinin məlumatlarının mərkəzləşdirilmiş yoxlanması;
 • müştərilərə məlumatların hazırlanması və göndərilməsi.

Reklamın monitorinqi reklam çarxlarının efirə çıxarılması, onların müddəti və büdcələri haqqında məlumatları əhatə edir. Televerilişlərin, reklam blokunun və ya reklamın efirə çıxma vaxtı saniyəyədək dəqiqliklə qeydə alınır. Büdcələr vergilər, endirimlər və ödənişlər nəzərə alınmadan teleşirkətlər tərəfindən verilən rəsmi qiymətlər əsasında vahid sxem üzrə hesablanır.

Monitorinq verilənlər bazası heç efirə çıxan bütün televiziya proqramları, reklam blokları və reklam çarxları, bütün reklamverenler, istehsalçılar, Bütün markalar, mallar və Reklam obyektləri haqqında məlumatları əhatə edir.

Yuxarıda göstərilən məlumatlar sistemləşdirilmişdir; televiziya şouları janr və tiplərə görə təsnif edilir, reklam blokları — satınalma üsulu ilə (birbaşa və ya sponsor), reklam çarxları — onların növü üzrə, reklam olunan məhsullar — məhsul və xidmətlər kataloquna görə.

Son mərhələ ARİANNA proqram təminatı vasitəsilə əldə edilmiş məlumatların təhlilidir. Proqram ARİANNA (şəkil. 2) Nielsen şirkətinin ən əsas inkişaflarından biridir. Bu proqram dörd əsas komponentdən ibarətdir:

 • Viewing Behavior
 • Forecasting
 • Planning & Optimising
 • Post Evaluation

Рис. 1. Интерфейс программы Telepad

Рис. 2. Интерфейс программы Arianna

ARİANNA proqram təminatı avtomatik olaraq qəbul etdiyiniz formada hesabat yaratmaq üçün imkan verir. Hər hansı bir tapşırıq üçün kompleksin ölçülməsi və konfiqurasiyası imkanı var. Televiziya efirini ARİANNA proqram təminatında təhlil etmək üçün aşağıdakı əsas modullardan ibarət olan görüntü davranış komponentindən istifadə olunur:

Baza göstəricilərinin dinamikasının qrafik təqdimatı modulu (TeleGraph)

 • Kanallarda gün ərzində tamaşaçıların davranışı haqqında təsəvvür/TV

Proqram təhlili modulu (Programmes)

 • Hədəf auditoriyasına uyğun olan proqramların təhlili (Affinity ındex – konsepsiya + Affinity ilə bağlı yaxınlıq kanalının seçilməsi (TTV)
 • Gün ərzində orta reklam reytinqi
 • Yayım boyunca orta kanal reytinqi
 • Tamaşaçı profil yaradın
 • Operatorlar OR və AND (hədəf auditoriyasının kəsişməsi və birləşməsi)
 • Dinamik Auditoriya

Fasilələrin təhlili modulu (DayParts)

 • Yayım müddəti ərzində kanal reytinqlərinin müqayisəsi
 • Kanalları arasında hədəf auditoriyasının paylanması
 • Gün ərzində baza göstəricilərinin dinamikası
 • Aff ilə bağlı aff kanallarının seçilməsi (TTV)
 • TVR televiziyasının orta reytinqinə dair proqramların seçilməsi
 • Qlobal TV təhlili

Əhatə analiz modulu (Reach&Frequency)

 • Tezliklər üzrə əhatə dairəsini analiz etmək imkanı ilə TV hadisələri üçün yığım əhatə dairəsinin qurulması
  ARİANNA proqram təminatı reklam kampaniyalarının təhlili üçün aşağıdakı əsas modullardan ibarət olan Post Evaluation komponentindən istifadə olunur:

Reklam kampaniyalarının post-analiz modulu (PostBuy)

 • Əsas Hesabatlar + SpotBySpot
 • Müəyyən bir müddət ərzində müəyyən bir kateqoriyada reklam kampaniyalarının (brendlər üzrə) müqayisəli təhlili

Xərclər və reklam fəaliyyəti baxımından reklam bazarının təhlili üçün modul (Adex)

PostBuy ilə müqayisədə ADEX üstünlükləri və mənfi cəhətləri

 • Reklam kampaniyası zamanı GRP artımı ilə əhatə dairəsinin dəyişməsinin dinamikası
 • Kanal qiymət siyasəti (Deals) istifadə
  Şirkətimizin gəlişi ilə reklam çıxışlarının “xalis” üzrə deyil, ölçü şirkətinin təqdim etdiyi obyektiv məlumatlara əsaslanaraq planlaşdırılması, rəqiblərin reklam fəallığının qiymətləndirilməsi və ya öz reklam kampaniyasına nəzarət etmək imkanı yarandı. Bazarda bu məlumatların ortaya çıxması ilə müştəriyə reklam spotlarının yerləşdirilməsi planını təklif edə və reklamın nəticələrinə dair bir hesabat hazırlaya bilərsiniz. Onların köməyi ilə əmin olmaq olar ki, Sifarişçinin məhsul və ya xidmətinin reklam çarxı öz hədəf auditoriyasına “çatdı”, lazımi miqdarda “gözlər” topladı.

Hər bir televiziya kanalı üçün araşdırma paketinə daxildir:

 • Azərbaycan Respublikasının ərazisində The Nielsen Company-nin beynəlxalq standartlara və standartlarına uyğun olaraq telekanalların televiziya auditoriyasının ölçülməsinə dair aşağıda təsvir edilən pirlmetrik panel əsasında aparılmış nümunəyə əsasən anım məlumatları.
 • Telekanalların verilişlərinin auditoriyası haqqında ilkin məlumatlar hər iş günü verilir, reklamın monitorinqi haqqında məlumatlar hər çərşənbə axşamı keçən həftə ərzində auditoriya üzrə yekun məlumatlarla birlikdə təqdim edilir.